Tarikh            : 8 Julai 2018

Masa              : 2.30 pagi - 4.30 tengahari

Lokasi            : PI1M Batu Kurau

Peserta          : 6 orang

 

 

Tujuan  

Kempen ini diadakan pada 8 Julai 2018 dan disertai oleh enam orang peserta. Objektif aktiviti ini diadakan adalah bertujuan untuk memperkenalkan kepada para peserta mengenai keburukan E-Sisa (E-Waste) jika tidak dilupuskan dengan baik. Di samping itu, peserta juga turut mengetahui dan menjadikan Pusat Internet sebagai tempat pengumpulan E-Sisa dengan lebih baik.

Aktiviti

Petugas menayangkan beberapa buah video beserta sedikit penerangan supaya para peserta lebih memahami pentingnya pengurusan E-Sisa untuk kebaikan alam sekitar dan hidupan di muka bumi ini.

 

Gambar di sini