Tarikh            : 8 Julai 2018

Masa              : 2.30 pagi - 4.30 tengahari

Lokasi            : PI1M Batu Kurau

Peserta          : 6 orang

 

 

Tujuan  

Kempen ini diadakan pada 8 Julai 2018 dan disertai oleh enam orang peserta. Objektif aktiviti ini diadakan adalah bertujuan untuk memperkenalkan kepada para peserta mengenai keburukan E-Sisa (E-Waste) jika tidak dilupuskan dengan baik. Di samping itu, peserta juga turut mengetahui dan menjadikan Pusat Internet sebagai tempat pengumpulan E-Sisa dengan lebih baik.

Aktiviti

Petugas menayangkan beberapa buah video beserta sedikit penerangan supaya para peserta lebih memahami pentingnya pengurusan E-Sisa untuk kebaikan alam sekitar dan hidupan di muka bumi ini.

 

Gambar di sini

Tarikh            : 7 Julai 2018

Masa              : 10.30 pagi - 12.30 tengahari

Lokasi            : PI1M Batu Kurau

Peserta          : 6 orang

 

 

Tujuan  

Kelas ini dijalankan pada 7 Julai 2018 dan disertai oleh enam orang pelajar. Objektif kelas ini dilaksanakan adalah bagi membantu para pelajar untuk mahir menggunakan microsoft word untuk membuat 'table' terutama ketika membuat kerja kursus yang diberikan oleh pihak sekolah.

Aktiviti

Petugas memberikan sedikit penerangan tentang cara menggunakan 'tool' bagi membuat 'table'. Kemudian, para pelajar dikehendaki membuat 'table' dengan berpandukan contoh 'table' yang telah disediakan.

 

Gambar di sini

Tarikh            : 23 Jun 2018

Masa              : 2.30 petang - 4.30 petang

Lokasi            : PI1M Batu Kurau

Peserta          : 8 orang

 

 

Tujuan  

Aktiviti ini dijalankan pada 23 Jun 2018 dan disertai oleh lapan orang peserta. Objektif aktiviti ini diadakan adalah untuk menguji minda para peserta bagi menyelesaikan permainan online 'jigsaw puzzle' dan 'word search' dengan masa yang singkat dengan bertemakan Hari Raya Aidilfitri.

Aktiviti

Petugas meminta para peserta membuka laman web ProProfs untuk memulakaan permainan tersebut. Peserta yang berjaya menyelesaikan permainan tersebut dengan pantas dikira sebagai pemenang mengikut setiap permainan.

 

Gambar di sini

Tarikh            : 24 Jun 2018

Masa              : 2.30 petang - 4.30 petang

Lokasi            : PI1M Batu Kurau

Peserta          : 8 orang

 

 

Tujuan  

Kelas Microsoft Word ini dijalankan pada 24 Jun 2018 dan disertai oleh lapan orang pelajar. Objektif kelas ini diadakan adalah untuk meningkatkan kemahiran para pelajar mengenai Microsoft Word yang sering digunakan oleh pelajar bagi menyiapkan kerja kursus di sekolah. Pada kali ini pelajar diberi fokus mengenai cara menggunakan 'tool bar' bagi membuat biodata peribadi.

Aktiviti

Para petugas memberikan sedikit penerangan mengenai cara menggunakan tool bar pada Microsoft Word. Selepas itu, para pelajar kehendaki membuat tugasan mengiku tema yang ditetapkan.

 

Gambar di sini

Tarikh            : 11 Jun 2018

Masa              : 10.30 pagi - 12.30 petang

Lokasi            : PI1M Batu Kurau

Peserta          : 6 orang

 

Tujuan  

Aktiviti ini dijalankan pada 11 Jun 2018 dan disertai oleh enam orang peserta. Objektif aktiviti ini dilaksanakan adalah bagi memberi pendedahan awal mengenai bahaya jenayah siber pada masa kini kepada para peserta.

Aktiviti

Video Klik Dengan Bijak bertajuk Penipuan Internet ditayangkan terutama kepada para remaja yang merupakan golongan yang mudah terdedah dengan bentuk penipuan di media sosial.

 

Gambar di sini